وصیت نامه شهید بزرگوار محمد احمد زاده

                                                                     بسمه تعالى

اينجانب محمد احمدزاده فرزند احمد ساكن روستاى مرزعه خلف با عقل و هوش ارادت و  به رژيم جمهورى اسلامى ايران خصوصا به مقام معظم  رهبرى حضرت امام خمينى علاقه وافر داشتم سرباز مقدس لباس وظيفه را پوشيدم و با تمام قدرت با دشمن دين قرآن جنگيدم  در  وسط 2  مرتبه  مرخصى  آمده‌ام  هر  دفعه با  مادرم  و  پدرم  صحبت مى‌كردم  كه  ما  را  دعا  كنيد  پدر  و مادرم  احساس ديگر ميكردند اما بنده در قلب خود مى گفتم ما را دعا كنيد تا بفيض شهادت نائل گردم دفعه دوم مادرم گريه  كرد مادرم را به پدرم سپردم كه هميشه مواظب مادرم باشيد موقع حركت به جبهه پدرم مشغول گريه  شد  پدرم  را به مادرم سپردم كه پدرم پير مرد است مواظب باشيد يعنى در حقيقت خواب  عظمت  شهادت  را  در  خواب  ديده بودم  در واقع  با  پدر  و  مادرم وداع كردم و از روى  آخر از روى وداع آخر از روى خواهرانم بوسه كردم بعدا حركت كردم به جبهه تقريبا مد ت يك هفته بود شنيدم  برادرم  على  احمدزاده  در تهران مريض است از فرمانده 48 ساعت مرخصى گرفتم به  تهران آمدم برادرم را ملاقات  كردم و  يك  شب تا صبح صادق با برادرم صحبت كردم بعد از نماز صبح با برادرم خداحافظى كردم  و  تمام خانواده كوچك و بزرگ را سپردم اما موقع حركت من گريه كردم  و برادرم هم مشغول گريه شد اما براى من صدرصد يقين بود آخرين ديدار از برادرم  هست و يك جمله خصوصى به  برادرم  گفتم  كه  خودت  بدان  به كسى نگو و اين وصيت نامه را قبول كن پس از آن با بدرقه برادم به جبهه حركت كردم.

                                                                                                 والسلام على من اتبع الهدى

                                                                                          محمد احمدزاده        12/5/66   

شناسنامه شهید:

محل تولد: استان اردبیل( مشكين‌شهر)      تاریخ تولد: 01/07/1342  تاریخ شهادت: 28/05/66

تنظیم: بیمارستان ایثار شهید پاریاب)پایگاه مقاوت بسیج (

                                            روحش شاد و یادش گرامی باد.