برگزاری جلسه هیات عامل بیمارستان ایثار

چاپ

در مورخ 11/10/97 جلسه هیات عامل بیمارستان ایثار با حضور مدیر کل محترم بنیاد استان و سایر اعضای هیات عامل استانی برگزار گردید.  در این جلسه ریاست محترم بیمارستان جناب آقای علی منصور لکورج گزارشی از اقدامات انجام یافته و همچنین موفقیت در  کسب گواهی ایزو 14000 توسط بیمارستان ارایه نمودند. در ادامه مدیر کل محترم بنیاد استان جناب حاج آقا شاهی ضمن تشکر از اقدامات انجام یافته تداوم خدمت رسانی مطلوب به جامعه هدف را خواستار شدند.